Diagnostyka wg ReCode - psychiatria funkcjonalna

Katarzyna Binkowska - Michalik
specjalista psychiatra, medycyna funkcjonalna
Przejdź do treści
   Przebieg diagnostyki funkcjonalnej choroby Alzheimera wg ReCode.

   Cała diagnostyka i leczenie według protokołu ReCode opera się na współpracy z pacjentem i jego opiekunem. Na pierwszej i czasami drugiej wizycie zbieram dokładny wywiad chorobowy dotyczący początku i przebiegu zaburzeń poznawczych, na temat innych aktualnych chorób i dolegliwości oraz na temat całej linii życiowej pacjenta (tzw. Timeline) - czyli wszystkich wcześniejszych schorzeń, przebytych operacji, sytuacji traumatycznych. Wykonuję aktualne badanie funkcji poznawczych. Bardzo ważne jest określenie aktualnych czynników wywołujących stres, poznanie stylu życia pacjenta, sposobu odżywiania się, aktywności fizycznej, sposobu relaksacji. Niezbędny jest wywiad w kierunku chorób występujących w rodzinie oraz na temat narażenia na toksyny we wcześniejszym okresie i obecnie. Pacjent dostaje ode mnie do wypełnienia w domu kwestionariusze dotyczące dolegliwości i chorób towarzyszących. Na następną wizytę przychodzi z wypełnionymi kwestionariuszami, proszę również o dostarczenie wszystkich wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, które posiada w domu oraz wypisów szpitalnych. W zależności od danych zebranych w czasie  rozmowy z pacjentem i jego opiekunem oraz wyników posiadanych badań zlecam wykonanie badań laboratoryjnych, aby określić, gdzie nastąpiło zaburzenie homeostazy (równowagi) organizmu. Według protokołu powinno to być kilkadziesiąt badań laboratoryjnych, często bardzo kosztownych. Staram się dopasować ilość badań do stanu zdrowia pacjenta i jego możliwości finansowych (większość tych badań nie jest refundowana i nie wykonywana rutynowo). Na następnej wizycie, po analizie stanu zdrowia i funkcjonowania pacjenta, podejmujemy wspólnie z pacjentem i opiekunem decyzję na temat włączenia indywidualnie dobranych suplementów, diety, wprowadzenia zmian w stylu życia.
Wróć do spisu treści