ReCode Protocol - psychiatria funkcjonalna

Katarzyna Binkowska - Michalik
specjalista psychiatra, medycyna funkcjonalna
Przejdź do treści
    Zaburzenia poznawcze i otępienie stają się obecnie coraz bardziej popularnym problemem w naszej populacji. Pojawiają się u coraz młodszych osób – często po 40-tym roku życia. Zaczynają się od tzw. subiektywnych zaburzeń poznawczych (SCI-  pacjent wie , że coś złego dzieje się z jego pamięcią, ale przeprowadzone testy psychologiczne nie są w stanie uchwycić problemu), przez łagodne zaburzenia poznawcze (MCI- kiedy problemy z pamięcią i koncentracją są uchwytne w badaniach psychologicznych, ale nie wpływają jeszcze na codzienne funkcjonowanie i pracę zawodową) , aż po chorobę Alzheimera (kiedy zaburzenia poznawcze wpływają na pracę i codzienne samodzielne funkcjonowanie).  
   Choroba Alzheimera jest chorobą przewlekłą, śmiertelną, której postępu  dotychczas stosowane leki nie były w stanie powstrzymać (jedynie nieco go spowolnić). Od ok. 30 lat nie powstał w laboratoriach żaden nowy lek, który byłby obiecujący i niósł nadzieję dla wszystkich chorych na demencję i ich rodzin. Dlatego też zespól naukowców pod kierunkiem dr Dale Bredesena (University of California , San Francisco) opracował tzw ReCode Protocol (Reversing Cognitive Decline Advanced Clinical Training)  Składa się na niego szereg interwencji terapeutycznych zaczynających się od  bardzo dokładnej analizy linii życiowej pacjenta, towarzyszących mu chorób, stosowanych leków i suplementów, możliwych czynników toksycznych, wykonanych bardzo szczegółowych i specjalistycznych badań laboratoryjnych. Na tej podstawie wprowadza się zmiany w stylu życia pacjenta (dieta, aktywność fizyczna), indywidualnie dobrane suplementy i leki- w zależności od wyników badań i analizy funkcjonalnej. Najbardziej spektakularną poprawę uzyskuje się u pacjentów z łagodnymi i subiektywnymi  zaburzeniami poznawczymi oraz w początkowym okresie choroby Alzheimera (najczęściej  obserwuje się powrót do prawidłowego funkcjonowania poznawczego). U pacjentów z bardziej zaawansowaną chorobą Alzheimera obserwuje się poprawę pamięci i codziennego funkcjonowania (np. pacjent który z powodu choroby przestał mówić, zaczyna ponownie mówić), a w najgorszym przypadku zahamowanie postępu choroby. Lekarze z zespołu dr Bredesena stosowali ReCode Protocol u kilku tysięcy pacjentów i oceniają jego skuteczność   na ok. 70%.  
   Dzięki zastosowaniu interwencji zgodnych z zaleceniami protokołu ReCode istnieje duża szansa na poprawę funkcji poznawczych, a tym samym poprawę samodzielności i codziennego funkcjonowania pacjentów .
Zapraszam na wizytę.
Wróć do spisu treści